Results

Pregled rezultatov

Primerjalno poročilo trenutnega stanja na področju priznavanja in potrjevanja menedžerskih/upravljalskih kompetenc:

Primerjalno poročilo trenutnega stanja na področju priznavanja in potrjevanja menedžerskih/upravljalskih kompetenc v Grčiji, Cipru, Italiji, Sloveniji, Poljski, Latviji in Romuniji

Uradne smernice in trendi:

Povzetek smernic in trendov za revizijo, aplikacijo in izboljšanje evropskih modelov potrjevanja menedžerskih kompetenc.

Spletna stran primerov najboljših praks:

Spletni portal namenjen prikazu najboljših praks akreditacije in certificiranja menedžerskih kompetenc...

Metodologija za priznavanje menedžerskih kompetenc:

Metodološki okvir za akreditacijo veščin, ki so bile pridobljene skozi neformalno in priložnostno učenje.

Samoevalvacijsko orodje:

Spletno orodje za samoevalvacijo veščin in kompetenc.

Vsebina usposabljanja:

Spletna učna vsebina namenjena usposabljanju menedžerjev za uporabo metodologije pri priznavanju menedžerskih kompetenc.