Program vseživljenskega učenja
Prispeval Administrator
Torek, 12 Junij 2012 11:30

Program vseživljenskega učenja
Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost. Program je razdeljen na štiri podprograme in štiri tranzverzalne programe.