Priznavanje veščin
Prispeval Administrator
Torek, 12 Junij 2012 11:31

EKEPIS
Nacionalno središče za akreditacijo poklicno izobraževanje (EKEPIS) je zakonsko telo, nadzorovano s strani Ministrstva za delo in socialno varnost in je administrativno ter finančno avtonomno. EKEPIS je odgovoren za naslednje zadeve: akreditacijo ponudnikov poklicnega izobraževanja in posebnih centrov za socialno in poklicno vključevanje invalidnih ljudi ter ozdravljenih odvisnikov od drog; spremljanje in evalvacijo akreditiranih ponudnikov poklicnega izobraževanja in posebnih centrov; akreditacijo učiteljev v nadaljnjem poklicnem izobraževanju; akreditacijo podpornikov izvajalcev storitev; akreditacijo poklicnih profilov; akreditacijo programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja; akreditacijo znanja, veščin in spretnosti.

CEDEFOP
Poslanstvo CEDEFOP je podpora razvoju politike evropskega poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) ter pomoč pri njenem izvajanju. Njihova strategija je okrepitev evropskega sodelovanja in podpora Evropski komisiji, Državam članicam in socialnim partnerjem pri oblikovanju in izvajanju politike privlačnega PSI, ki spodbuja odličnost in socialno vključenost.