Latvijska Gospodarska zbornica je nevladna prostovoljna organizacija, ki združuje latvijska podjetja iz različnih področjih. Spodbuja ugodno podjetniško okolje, predstavlja ekonomske interese latvijskih podjetij in ponuja storitve za promocijo poslov. Zbornica je v neprestanem dialogu z vlado in lokalnimi oblastmi. Vključena je v aktivnosti razvojnih predlogov za zakonodajno gospodarstvo. Zbornica ima sedem regijskih uradov v Latviji in okrog 850 aktivnih članov. Razpolaga tudi s centrom za usposabljanje, kjer ponujajo informacije in usposabljanja v obliki tečajev, seminarjev in delavnic. Od leta 2005 do 2008 je Zbornica sodelovala v 21 mednarodnih projektih na področju mobilnosti podjetnikov ter vodij majhnih in srednje velikih podjetij, na področju spremljanja projektov, usposabljanja in stimulacije žensk za delo v podjetjih, medkulturne komunikacije, tolerance in spoštovanja do ljudi različnih kultur itd.

Go Back