Baltic Bright (BB) je center za izobraževanje in svetovanje odraslim. Ministrstvo za izobraževanje ga je potrdil kot izobraževalno institucijo. Cilj centra je izboljšati veščine in spretnosti odraslih na podlagi potreb trga dela, spodbujati njihovo zaposljivost in vključevanje ter spodbujati podjetništvo. Ključne aktivnosti vključujejo organiziranje usposabljanj za individualne osebe ali podjetja, razvijanje specializiranih neformalnih programov usposabljanja, razvijanje in izvajanje projektov vseživljenjskega učenja. Usposabljanja za individualne osebe in organizacije vključujejo splošne jezikovne tečaje angleščine, latvijščine, ruščine, poljščine, finščine, švedščine, nemščine in drugih jezikov. BB razvija in ponuja specializirane tečaje za izboljšanje komunikacijskih veščin menedžerjev in podjetnikov: angleščina za študente MBA, angleščina za predstavitve, medkulturna komunikacija za menedžerje in podjetnike. BB je (bil) vključen v projekte EU (Grundtvig multilateral, KA2 jeziki, Leonardo da Vinci, KA1-ECET projekti). S finančno podporo EU je BB razvil interaktivno usposabljanje za podjetnike, ki bazira na IKT in je bilo preizkušeno na skupinah podjetnikov v Latviji in drugih državah. BB ima malo zaposlenih ljudi za administracijo (dva do tri ljudi) in 15-20 učiteljev. BB je član Latvijske Gospodarske zbornice in Latvijske zveze za izobraževanje odraslih.

Go Back