CNIPMMR je edina zveza delodajalcev, ki predstavlja majhna in srednje velika podjetja na nacionalni ravni ne glede na stroko, s katero se ukvarjajo. Glavna naloga CNIPMMR je spodbujanje in varstvo zanimanja (ekonomskega, podjetniškega, finančnega, pravnega in drugih vrst) za majhna in srednje velika podjetja v Romuniji. Od leta 2002 CNIPMMR izvaja projekte, financirane s strani Evropske unije, osredotoča pa se na podporo in razvoj potreb majhnih in srednje velikih podjetij. CNIPMMR je (bil) koordinator ali partner več projektov, financiranih s strani programa Leonardo da Vinci, PHARE ali Evropskih socialnih skladov. Vsi ti izvedeni projekti pripomorejo k uresničitvi in izpolnitvi naloge CNIPMMR, to je ponuditi romunskim majhnim in srednje velikim podjetjem informacije, usposabljanja in svetovanje. CNIPMMR ima veliko izkušenj z izvedbo evropskih projektov (od leta 2002 so jih izvedli 35), pridobljene pa so s projekti na področju PSI in z usposabljanjem ljudi na različnih področjih.

Go Back