ARCA je združenje podjetij, ustanovljeno leta 2003. Člani ARCA so Univerza v Palermu, Easy Integrazione di Sistemi w.r.l. in Associazione SINTESI. Podjetniški inkubator, lociran znotraj univerzitetnega kampusa v Palermu, razvija ekonomijo in spodbuja rast ter uspeh inovativnih poslovnih idej na način vzpostavljanja mreže virov in storitev. Glavni namen inkubatorja je ustvariti uspešna podjetja, ki so se sposobna ločiti od opore in postati avtonomna in finančno stabilna.

V ARCA se lahko vključijo nova podjetja z visokim tehnološkim profilom, kar vključuje akademske skupine in zunanje subjekte, ki jih zanima razvijanje povezovanja med univerzitetnimi raziskovalnimi centri. Do sedaj se je v ARCA vključilo 30 inovativnih podjetij.

Poleg popolne oskrbe, ARCA ponuja tudi integriran sistem podpornih storitev (kot je pomoč pri strateškem načrtovanju, podpora marketingu, administrativno in davčno svetovanje, rast sredstev, opazovanje vodstva itd.) in moderen tehnološki laboratorij na področju elektronike, grafike, mehanskega prototipskega oblikovanja in industrializacijske tehnike.

Združenje je od leta 2004 do 2008 vodilo projekt, imenovan »Center za aplikativne raziskave in akademske izpeljanke«, ki je bil financiran s strani Nacionalnega Sveta za razvoj ekonomije v vrednosti 2.528.314€. Od leta 2008 do 2010 je vodilo projekt, imenovan »IDRA – Imprese dalla Ricerca Avanzata«, ki ga je isti Svet financiral v vrednosti 3.515.000€.

Znotraj teh dveh projektov je ARCA izpeljala naslednje aktivnosti: poizvedovanje za novimi poslovnimi idejami, tehniška pomoč za razvijanje poslovnih načrtov, možnosti in tržne študije, tehnološka infrastruktura, podpora v začetni fazi (finančno upravljanje, strateški načrt, dvig sredstev, tehnološko vrednotenje, »benchmarking«, tehnološko predvidevanje, usposabljanje za inovativno vodenje).

Leta 2009 je ARCA sodelovala v projektu FIXO – Akcija 4, ki je bil financiran s strani Ministrstva za delo. Izvedli so usposabljanja in pomoč pri dejavnosti za podjetja akademskih izpeljank v skupni vrednosti 75.000€.

Od leta 2005 je ARCA sponzor tekmovanja za začetni poslovni načrt v Palermu, ki je organiziran v sklopu Nacionalne inovativne nagrade iz Italije.

Od januarja 2011 je ARCA partner Evropske podjetniške mreže (EEN), financirane s strani Evropske skupnosti pod okriljem Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP). ARCA je član Produktivnega območja mehatronike iz Sicilije, ki vključuje več kot 150 podjetij.

Go Back