Action Synergy S.A. je organizacija, ki se ukvarja z razvojem in raziskovanjem IKT, usposabljanjem ter izobraževanjem. Je aktivno vključena v razvoj izobraževalnih tehnologij in metodologij ter v razvoj e-izobraževanj. Action Synergy S.A. ima veliko izkušenj z vodenjem in koordinacijo evropskih projektov. Trenutno se ukvarja s koordinacijo šestih projektov v okviru programov vseživljenjskega učenja. Od njenega nastanka leta 1987 je organizacija sodelovala v številnih evropskih izobraževalnih projektih (COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE – učenje na daljavo). Temeljna področja delovanja vključujejo: razvoj izobraževalnih metodologij in tehnologij, razvoj tečajev in modulov z uporabo inovativne metodologije, kot so: odprte/fleksibilne metodologije poučevanja, e-izobraževanje, analiza izobraževalnih potreb, razvoj poklicnih profilov in seznamov veščin ter spretnosti, razvijanje sodelovanja na lokalni, nacionalni in meddržavni ravni.

Go Back