Dolgoročni učinek
Prispeval Administrator

Ciljne skupine projekta na dolgi rok so v glavnem enake s kratkoročnimi ciljnimi skupinami: menedžerji in združenja menedžerjev. Eden glavnih načinov za doseganje teh ciljnih skupin je preko omrežij interesnih skupin. Prek teh omrežij, bodo partnerji še naprej obveščali svoje ciljne skupine glede na rezultate, ki jih ponuja projekt. Standardna kanali za razširjanje novice, ki se uporabljajo v vsakdanji praksi partnerskih organizacij, kot so novice, informativni sestanki, javni dogodkov itd., se bo uporabljali za razširjanje informacij. Jasna je tudi zaveza, da bodo glavni viri informacij o projektu (kot so spletne strani in delovanje spletnih orodij, ki bodo vključene v njih), še naprej na voljo po koncu projekta. Dodatno, da bi dosegli več članov glavnih ciljnih skupin, kakor tudi oblikovalce politik in podjetij, uporabljalo brezplačne načine, kot npr: srečanja v živo ali spletna orodja (facebook, twitter, družabna omrežja, izobraževalne mreže itd.). Za dosego krovnih organizacij se bodo organizirala spoznavna srečanja. Omrežje interesnih skupin, ki se bo razvil v okviru projekta, bo služila tudi kot pomemben kanal za širjenje novice, kot primer samovzdrževalne aktivnosti. Na dolgi rok se bodo partnerske organizacije posluževale veliko dogodkov (konference, seminarji itd), ki bodo vključevale ključne akterje v poklicnem izobraževanju ter na tak način zagotavljale proces diseminacije. Prav tako se bo iskala povezava z drugimi projekti (z namen povezovanja in vzajemne koristi) ali drugimi podobnimi pobudami. Z namenom večje prepoznavnosti v spletnih iskalnikih ter zagotavljanja večjega števila ogledov, bo spletna stran projekta povezana z glavnimi sektorskimi portal.