Kratkotrajni učinki
Glavno ciljno skupino predstavljajo menedžerji. Dodatno je mreža CREDNET zanimiva tudi za različna profesionalna društva, konzorcije malih in velikih podjetij, združenja podjetij...

Več o tem

        

Dolgoročni učinek
Dolgoročni učinki na ciljne skupine so v glavnem enaki kot kratkoročni: menedžerji in menedžerska združenja. Glavna pot za dosego teh ciljni skupin...

Več o tem