Splošni okvir
Prispeval Administrator

Projekt sledi smernicam Brugge-Copenaghen procesa, ki predvideva skupen okvir za preglednost kompetenc in kvalifikacij, niz skupnih načel za potrjevanje formalnega in neformalnega izobraževanja, zagotavlja večjo skladnost med pristopi v različnih državah članicah na različnih ravneh in stalno poklicno orientacijo in omogoča državljanom koristi od boljšega dostopa do vseživljenjskega učenja.

Države po Evropi vse bolj poudarjajo potrebo po upoštevanju celotnega obsega znanj posameznika, njegovih spretnosti in kompetenc - ne samo tistih, pridobljenih na šolah, univerzah in drugih formalnih ustanov za izobraževanja in usposabljanja.

V EU sporočilu "Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: Spodbujanje podjetniškega razmišljanja skozi izobraževanje in učenje (2006)", je prav tako določeno, da se podjetništvo in vodstvene sposobnosti razvijajo na formalni in neformalni način ter, da je treba orodja za priznavanje in potrjevanje menedžerskih veščin, pridobljenih z neformalnim učenjem še naprej razvijati.