EMME projekt
Prispeval Administrator

Projekt se ukvarja s temami, ki se tičejo unovčevanja izkušenj, pridobljenih v okviru projekta EMME, ki je pod finančno oskrbo LLP – Leonardo da Vinci Transfer od Innovation.

Projekt EMME izhaja iz želje po prenosu iniciative, predstavljene v Management Forumu. To je italijanski projekt analize, globlje študije in širjenja kulture menedžmenta tudi v drugih državah, ne le v Italiji (med drugim tudi v Grčiji, Španiji in Romuniji), z namenom prilagoditi vzorec in ga narediti uporabnega v različnih kontekstih in ozemljih. Management Forum bazira na štirih makro področjih aktivnosti: Raziskava; Analiza; Dobra praksa in Širjenje.

Prenos omogoča naslednje:
- zagotavlja ozemeljsko centralizacijo stilov vodenja;
- opredeli močne in šibke točke spretnosti, ki jih morajo imeti menedžerji majhnih in srednje velikih podjetij za rast konkurenčnosti njihove organizacije in lokalnega razvoja;
- prepoznava orodje in metodo za nadaljnje izobraževanje menedžerjev s preizkušenim vzorcem in zagotovljenimi rezultati.

Ko se identificira spretnosti – faktorje uspeha, ki jih morajo imeti menedžerji inovativnih majhnih in srednje velikih podjetij, in se potrdijo spretnosti menedžerjev, pridobljene v neformalnem in priložnostnem učenju, je naslednji korak EMME modela vključitev v vseživljenjsko učenje. To pa pripomore k višji vrednosti izkušnjam za profesionalno in osebnostno rast menedžerjev v Evropi.

Projekt pripomore k zbiranju, razvrščanju in razvijanju inovativnih evropskih pristopov na področju potrjevanja vodstvenih spretnosti, zavedajoč se, da je večina kompetenc pridobljena iz formalnega učenja. Poleg tega oblikuje in preizkuša spletno orodje za samoevalvacijo kot dopolnilo za potrjevanje spretnosti.