Dodana vrednost

Pomembnost evropske povezave različnih iniciativ na področju priznavanj in potrjevanj menedžerskih kompetenc, je odvisna pretežno od različnih stopenj razvoja v procesu priznavanja neformalnih učnih dosežkov, ki potekajo v različnih državah EU ter možnosti aktivacije ugodnega prenosa znanj in informacij znotraj EU.

Mreža bi lahko pripomogla k sodelovanju med različnimi ponudniki poklicnih izobraževalnih vsebin in podjetji na sektorski ravni, ki bi črpale svoje izkušnje iz evropskih iniciativ na posameznih področjih.

Mreža za priznavanje menedžerskih veščin ni predana izključno in samo svojemu delovnemu programu, temveč poizkuša zaradi svoje strokovne raznolikosti med partnerji, preseči obdobje finančnega obdobja, ki ji je bil namenjen za svoje delovanje. Želi zagotavljati podporo posameznim interesom partnerskih institucij.

Z ozirom na večanje ciljne skupine v pogovorih o kulturi menedžmenta, ki bo izpeljani znotraj platform, bo koalicija partnerjev postavila osnove za postavitev stalnega evropskega observatorija za razvoj menedžerskih usposabljanj.

Evropska razsežnost dejavnosti mreže bo omogočala spodbujanje predstavnikov združenj in glavnih akterjev sistemov vodstvenih usposabljanj v smeri spodbujanja možnosti za usposabljanje, ki bi okrepili evropsko Zvezo malih in srednje velikih podjetij z uvedbo organizacijskih modelov, ki se lahko učinkovito odzivajo na povpraševanje po vodstvenih kompetencah. Evropska dimenzija bi morala okrepiti zmogljivosti intervencije nad nosilci političnih odločitev za vodenje politične pobude pri razvoju vodstvenih kompetenc.

Z pomočjo primerjalne analize in ocene vplivov okolja na stile vodenja, bo mogoče izboljšati postopek potrjevanja vodstvenih kompetenc.

Sodelovanje upravljavcev sindikatov in združenj za upravljanje na nacionalni in regionalni ravni, bo omogočilo povečanje testiranja samoevalvacijskega orodja za potrjevanje vodstvenih kompetenc.