Cilji

Glavni cilji projekta so usmerjeni v nadgradnjo procesov priznavanja sposobnosti in kompetenc menedžerjev, ki so si jih pridobili z neformalnim in priložnostnim učenjem. Z predpostavko, da večina vodstvenih delavcev pridobiva upravljavske veščine na delovnem mestu skozi delovne izkušnje, predstavlja njihovo priznavanje za delovno kariero pomembno dejstvo. Glede na strokovno mnenje sodelujočih na projektu je najučinkovitejši način prepoznavanja omenjenih veščin in kompetenc skozi postopke samoevalvacije. Z uporabo orodij za samoevalvacijo preko spleta bodo menedžerji lahko učinkovito ocenili in pridobili oceno svojih veščin in sposobnosti preko spleta. To bo pripomoglo k prepoznavanju posameznih pomanjkljivosti ter realizaciji njihovega potenciala. Prav tako je namen projekta razvoj metodologije, ki bi bila namenjena izključno postopkom priznavanja menedžerskih kompetenc, pridobljenih skozi neformalno in priložnostno učenje. V podporo spoznavanju omenjenega orodja bi se organizirali sklopi učnih delavnic.