O nas

Projekt CREDNET – Mreža za priznavanje upravljavskih veščin je mednarodna mreža, ki je financirana s pomočjo sredstev programa Vseživljenjsko učenje (Leonardo da Vinci – mreže), ki zasleduje idejo skupne platforme kompetenc in kvalifikacij, potrebnih za prepoznavanje in priznavanje vodstvenih in menedžerskih kompetenc, ki so pridobljene z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem. To bo doseženo z razvojem metodologije za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, predvsem za verodostojnost in priznavanje potrjenih kompetenc.


Iniciativa predstavlja priložnost za podjetja, da razširijo možnost uporabe postopkov za priznavanje neformalno pridobljenih kompetenc in njihovo pravno ureditev. Nadalje se predvideva proaktivnost odgovornih v inovativnih procesih ter povečanje konkurenčnosti podjetij na trgu dela.

Partnerstvo projekta sestavlja 8 partnerjev iz 7 držav (Grčija, Ciper, Italija, Slovenija, Poljska, Latvija in Romunija) in vključuje vse ključne akterje na tem področju: mala in velika podjetja, podjetniški inkubator, zveza predstavnikov malih in srednje velikih podjetij, izvajalec izobraževanja odraslih, nacionalni organ za potrjevanje kompetenc. Za več informacij o partnerjih klikniteere tu.