Raziskave po Evropi

Partnerji projekta CREDNET so stopili v kontakt s podjetniki,


menedžerji in odločevalci v svojih državah in izvedli vprašalnike z namenom poizvedovanja potreb, ki se nanašajo na potrjevanje in akreditacijo vodstvenih veščin.