Prvo srečanje partnerjev projekta v Atenah

Prvo srečanje partnerjev projekta CREDNET je bilo organizirano v Atenah (Grčija) 24. in 25. novembra 2011.


Srečanje je ponujalo priložnost spoznavanja med partnerji na projektu ter organizirati vse aktivnosti projekta s posebnim poudarkom na raziskavo identifikacije obstoječega stanja in potreb ciljnih skupin.