slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Rezultati projekta

Primerjalno poročilo trenutnega stanja na področju priznavanja in potrjevanja menedžerskih/upravljavskih kompetenc: Primerjalno poročilo trenutnega stanja na področju priznavanja in potrjevanja menedžerskih/upravljavskih kompetenc v Grčiji, Cipru, Italiji, Sloveniji, Poljski, Latviji in Romuniji

Uradne smernice in trendi: Povzetek smernic in trendov za revizijo, aplikacijo in izboljšanje evropskih modelov potrjevanja menedžerskih kompetenc.

Spletna stran primerov najboljših praks: Spletni portal namenjen prikazu najboljših praks akreditacije in certificiranja menedžerskih kompetenc...

Metodologija za priznavanje menedžerskih kompetenc: Metodološki okvir za akreditacijo veščin, ki so bile pridobljene skozi neformalno in priložnostno učenje.

Samoevalvacijsko orodje: Spletno orodje za samoevalvacijo veščin in kompetenc.

Vsebina usposabljanja: Spletna učna vsebina namenjena usposabljanju menedžerjev za uporabo metodologije pri priznavanju menedžerskih kompetenc.