Institutul Naţional pentru Educaţie şi Formare Profesională este o instituţie publică, înfiinţată în 1995 de către Guvern, Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei şi Camera Meșteșugărească din Slovenia. Institutul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi de consiliere şi este punctul în care se întâlnesc interesele în domeniul învăţământului profesional şi tehnic ale partenerilor sociali şi ale statului. În cadrul Institutului sunt studiate tendinţele pieței muncii şi sunt elaborate profilele ocupaționale și cele ale competenţelor profesionale (standarde profesionale), care constituie baza pentru elaborarea programelor de studiu din învăţământul profesional și tehnic şi pentru certificarea competențelor. Institutul dezvoltă metodologii şi pregăteşte module de curs. Alte activităţi de bază includ monitorizarea şi introducerea programelor educaţionale, evaluarea examenelor de absolvire, precum şi dezvoltarea de noi concepte metodologice şi didactice de învăţare şi predare. Institutul este, de asemenea, Punctul Naţional de Referinţă pentru calificările profesionale. Astfel, Institutul oferă o imagine de ansamblu privind cadrul naţional al calificărilor, în conformitate cu recomandările UE, oferă informaţii vitale pentru transparenţa în domeniul calificărilor profesionale. Institutul colaborează cu organizaţii ale UE şi este, de asemenea, un punct de referinţă pentru rețeaua CEDEFOP (TT) - reţea europeană pentru formarea profesorilor şi formatorilor. Institutul este implicat activ în elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor din Slovenia. Institutul este de asemenea punct de contact naţional Europass.

Go Back