Danmar Computers este o firmă privată specializată în furnizarea de training în domeniul IT şi punerea în aplicare a sistemelor informatice. Compania se ocupă în principal cu: traininguri, programe de dezvoltare şi materiale de instruire, consiliere, proiectare pagini web, sisteme de e-learning şi examene autorizate la nivel internaţional în domeniul aplicaţiilor informatice. Danmar are o experienţă de mai mulţi ani în derularea programelor educaționale europene, în cadrul cărora a derulat activităţi de cercetare şi din aria educației, precum şi campanii de diseminare. Toate acţiunile sunt bazate pe cooperarea cu instituţiile naționale şi internaționale de formare şi consiliere, universităţi, şcoli, administrații locale, instituții non-guvernamentale, precum şi companii din sectorul privat. Unul dintre domeniile principale de activitate este cercetarea pieţei forţei de muncă, cu scopul de a combate şomajul. Misiunea Danmar este de a promova învățarea pe tot parcursul vieții şi de a asigura șanse egale privind accesul la educaţie, cu utilizarea tehnologiei moderne.

Go Back