Camera de Comerţ şi Industrie a Letoniei (LCCI) este o organizaţie non-guvernamentală, care reunește companii letone din diferite domenii. LCCI promovează un mediu de afaceri favorabil, reprezintă interesele economice ale întreprinderilor din Letonia şi oferă servicii de promovare a afacerii. Camera este în dialog constant cu instituţiile guvernamentale centrale şi locale şi este implicată în propunerile de dezvoltare a legislaţiei comerciale. LCCI are 7 structuri regionale. LCCI are aproximativ 850 de membri activi în Letonia. LCCI are un centru de formare, care oferă informaţii şi formare profesională sub formă de cursuri, seminarii şi workshopuri. În perioada 2005 - 2008 LCCI a participat la implementarea a 21 de proiecte internaţionale, în domenii precum: mobilitatea antreprenorilor şi managerilor de IMM-uri; mentorat; formare şi stimulare a femeilor de afaceri; comunicare interculturală; toleranţa şi respectul faţă de oameni din culturi diferite etc.

Go Back