Baltic Bright (BB) este un centru de consultanță și pentru educarea adulților. Acesta a fost înregistrat oficial de către Ministerul Educaţiei din Letonia ca instituţie de învăţământ. Obiectivele centrului constau în îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor adulților pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii, promovarea oportunităților de angajare şi incluziunii și promovarea spiritului antreprenorial. Activităţile cheie includ organizarea de cursuri de formare pentru persoane fizice şi juridice, dezvoltarea unor programe de training non-formal de specialitate, dezvoltarea și implementarea de proiecte din domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. Programele de training pentru persoane fizice şi juridice includ și cursuri generale de limbi străine pentru limbile: engleză, letonă, rusă, poloneză, finlandeză, suedeză, germană şi altele. BB dezvoltă şi oferă cursuri de specialitate pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare ale managerilor şi întreprinzătorilor: engleza pentru studenții MBA; engleza pentru prezentări; comunicare interculturală pentru manageri și întreprinzători. BB a fost și este implicat în proiecte de tip LLP Grundtvig, KA2 - Limbi, Leonardo da Vinci, KA1-ECET. Cu sprijinul finanţării europene, BB a dezvoltat un program de training intercultural interactiv pentru întreprinzători, care a fost testat pe grupuri de întreprinzători din Letonia şi alte ţări. Personalul BB cuprinde personal administrativ (2-3 persoane) şi 15-20 de profesori şi formatori. BB este membru al Camerei de Comerţ şi al Asociaţiei Letone pentru Educarea Adulţilor.

Go Back