CNIPMMR este o confederație patronală reprezentativă la nivel național. Misiunea principală a CNIPMMR constă în promovarea și apărarea intereselor (economice, comerciale, financiare, juridice sau de orice altă natură) ale IMM-urilor românești. Începând din 2002 CNIPMMR implementează proiecte co-finanțate cu sprijinul fondurilor europene, axate pe dezvoltarea IMM-urilor. CNIPMMR a fost/este coordonator sau partener în cadrul mai multor proiecte co-finanțate prin programele Leonardo da Vinci, PHARE, IEE sau Fondul Social European. Toate proiectele implementate ajută la îndeplinirea misiunii organizației și la oferirea unor servicii de calitate în domeniul informării, trainingului și consultanței. CNIPMMR are o vastă experiență în implementarea proiectelor europene, iar portofoliul organizației cuprinde peste 60 de proiecte. Experiența în domeniul proiectului CREDNET este rezultatul implementării mai multor proiecte privind educația și formarea profesională și trainingul în diverse domenii.

Go Back