ARCA este un consorțiu privat înființat în 2003. Membrii ARCA sunt Universitatea din Palermo, Easy Integrazione di Sistemi s.r.l. și Asociația SINTESI. Ca incubator de afaceri localizat în campusul Universității din Palermo, ARCA își propune să fie un instrument al creșterii economice și să contribuie la dezvoltarea ideilor de afaceri inovatoare, prin intermediul unei rețele structurate. Prin urmare, principalul scop al incubatorului este să genereze firme de succes, capabile să se desprindă de programul suport și să devină autonome și viabile din punct de vedere financiar.

Accesul la incubatorul ARCA este permis firmelor nou înființate, cu profil preponderent tehnologic, interesate în dezvoltarea unor relații cu
grupuri academice și centre universitare de cercetare. Până în prezent, peste 30 de firme inovatoare au fost acceptate și sunt găzduite și sprijinite de acest incubator.

În plus faţă de spaţiile complet echipate, ARCA oferă, de asemenea, un sistem integrat de servicii de sprijin (cum ar fi asistenţă pentru planificarea strategică, marketing, consultanță administrativă şi fiscală, colectarea de fonduri, îndrumare managerială etc.) şi laboratoare moderne în domeniul electronicii, graficii, designului de prototipuri mecanice etc.

Domeniile de interes ale firmelor incubate de ARCA sunt: eco-design şi materiale eco; tehnici pentru reutilizarea apei: sisteme inovatoare de desalinizare, energie eoliană, energie geotermală, economisirea energiei și eficienţă energetică; tehnologia informaţiei în domeniul patrimoniului cultural; instrumente de diagnosticare; imagistică medicală; biotehnologii; software pentru servicii agronomice; tehnologii pentru mediul marin; design pentru yachting.

Consorţiul a implementat în perioada 2004 - 2008 proiectul numit "Centrul de cercetare aplicată şi spin-off academic", finanţat de către Consiliul Naţional de Dezvoltare Economică, cu un buget total de 2.528.314 €. Din 2008 până în 2010, a gestionat proiectul numit "IDRA - Imprese Dalla Ricerca Avanzata", finanţat de către Consiliul Naţional de Dezvoltare Economică, cu un buget total de 3.515.000 €.

În cadrul celor două proiecte, ARCA a derulat următoarele activităţi: identificarea de idei de afaceri; asistenţă tehnică pentru dezvoltarea planului de afaceri, planului de fezabilitate şi studiilor de piaţă și infrastructurilor tehnologice; sprijin pentru start-up-uri (administrație financiară, planificare strategică, colectarea de fonduri, evaluarea tehnologiei, benchmarking, previzionare tehnologică, training în domeniul managementului inovației).

În 2009, ARCA a participat la implementarea proiectului FIXO – Acțiunea 4, finanțat de către Ministerul Muncii, derulând activități de training și consiliere pentru spin-off-urile academice. Bugetul proiectului a fost de 75.000 €.

Din 2005 ARCA este sponsor al competiției planurilor de afaceri “Start Cup Palermo”, organizată în cadrul Premiului Național pentru Inovare, Italia.

Din ianuarie 2011, ARCA este partener EEN – Enterprise Europe Network, co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului CIP (Competitivitate și Inovare). ARCA este membru al Diviziei pentru mecatronică din Sicilia, care întrunește peste 150 de firme.

Go Back