Valoarea adăugată

Relevanța unei rețele europene în domeniul recunoașterii și certificării competențelor manageriale ale managerilor din IMM-urile inovatoare depinde în principal de gradul diferit de avansare al procesului de validare a rezultatelor învăţării informale în diferite ţări ale UE şi de posibilitatea de a avea un schimb eficient de informaţii şi cunoştinţe la nivel european.

Rețeaua poate sprijini cooperarea dintre actori din domeniul educației și formării profesionale, întreprinderi, centre de cercetare, parteneri sociali şi organizaţii din domeniul formării, valorificând experienţa europeană şi abordările inovatoare şi favorizând anticiparea tendinţelor şi cerinţelor din domeniu.

Rețeaua se angajează nu doar să realizeze programul de lucru specific, ci și să contribuie la obținerea unor beneficii din experienţa rețelei, chiar și după încetarea perioadei de finanţare din partea UE. Rețeaua își poate asuma aceste angajamente, datorită rolului instituţional al majorității partenerilor şi a principalelor domenii de interes ale acestora.

Concentrându-se pe extinderea audienței pentru discuțiile privind cultura managerială purtate în cadrul rețelei, membrii stabilesc premisele unui observator european pentru dezvoltarea trainingului în domeniul managementului.

Dimensiunea europeană a activităţilor reţelei trebuie să permită, de asemenea, stimularea asociaţiilor şi actorilor importanți ai sistemului de formare managerială, în vederea promovării oportunităţilor de formare profesională care ar putea consolida IMM-urile europene prin introducerea unor modele de organizare capabile să răspundă în mod eficient cerințelor acestora privind competenţele manageriale. Dimensiunea europeană ar trebui să amplifice, de asemenea, impactul asupra factorilor de decizie politică pentru a avea cât mai multe iniţiative pentru dezvoltarea competenţelor manageriale.

Îmbunătăţirea procesului de validare a competenţelor manageriale va fi posibilă datorită analizei comparative şi evaluării influenţelor teritoriale asupra diferitelor stiluri de conducere.

Implicarea sindicatelor şi asociaţiilor managerilor la nivel naţional şi regional va favoriza extinderea testării instrumentului de auto-evaluare pentru certificarea competenţelor manageriale.