Cadru general

Proiectul se aliniază procesului Bruges-Copenaghen, preconizând un cadru comun pentru transparenţa competenţelor şi calificărilor și un set de principii comune pentru validarea învățării non-formale şi informale, pentru a asigura o mai mare compatibilitate între abordările din diferite state membre la diferite niveluri şi instrumente pentru formare profesională continuă care să asigure cetăţenilor un acces mai bun la învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Ţările din întreaga Europă subliniază din ce în ce mai des necesitatea de a lua în considerare gama completă a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor unui individ, nu numai pe cele dobândite în şcoli, universităţi sau alte instituţii de educaţie şi formare profesională formală.

În Comunicarea UE privind "Punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona: Cultivarea spiritului antreprenorial prin educaţie şi învăţare (2006)", se precizează printre altele că spiritul antreprenorial şi competențele manageriale se dezvoltă atât pe cale formală, cât și non-formală/informală şi ar trebui să fie dezvoltate instrumente de recunoaştere şi validare a competenţelor antreprenoriale şi manageriale dobândite prin aceste tipuri de învăţare.