Proiectul EMME

Proiectul CREDNET îşi propune să valorifice experienţa dobândită în cadrul proiectului EMME, finanţat cu sprijinul Programului LLP - Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie.

Proiectul EMME a fost elaborat din dorința de a transfera iniţiativa Management Forum, care este un proiect italian de analiză, studiu aprofundat şi diseminare a culturii manageriale, în alte ţări decât Italia, şi anume în Grecia, Spania şi România, cu scopul de a adapta acest model şi de a-l face aplicabil în diferite contexte. Management Forum se bazează pe patru domenii de activitate şi pe produsele conexe acestora: cercetare, analiză, bune practici şi diseminare.

Transferul a favorizat:

• contextualizarea teritorială a diferitelor tipologii manageriale;
• definirea punctelor forte și slabe ale competenţelor pe care managerii din IMM-urile inovatoare trebuie să le dețină pentru a avea un impact pozitiv asupra succesului organizaţiei şi asupra dezvoltării locale;
• identificarea unui instrument şi a unei metode de educare continuă a managerilor.

Odată identificate competenţele pe care managerii din IMM-urile inovatoare ar trebui să le dețină, pasul următor constă în recunoaşterea, validarea şi certificarea competenţelor manageriale obţinute prin învăţare non-formală şi informală, care să integreze modelul EMME într-un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii care valorifică toate experienţele profesionale şi personale ale managerilor din IMM-uri din Europa.

Proiectul CREDNET îşi propune să adune, să clasifice şi să dezvolte abordări inovatoare europene în domeniul certificării competenţelor manageriale, ținând cont de faptul că majoritatea competenţelor managerilor din IMM-uri sunt dobândite prin învăţare non-formală/informală. În plus, proiectul își propune să elaboreze şi să testeze un instrument de auto-evaluare online, complementar certificării competenţelor.