Impactul pe termen scurt
Scris de Administrator
Marţi, 12 Iunie 2012 00:00

Grupul țintă al proiectului este alcătuit în principal din manageri, asociații de manageri, asociații de IMM-uri etc. Un alt grup ţintă important îl reprezintă organizaţiile din domeniul educaţiei şi formării profesionale, care pot utiliza metodologia pentru a elabora materiale de training. Se preconizează ca cel puțin 200 de manageri să participe la activitățile acestui proiect. Acest grup ţintă va fi atins prin intermediul asociaţiilor, prin acţiuni de diseminare atent proiectate, folosind atât mijloacele tradiţionale (articole in reviste etc.), cât și mijloacele mass-media inovatoare.