Despre noi

Proiectul CREDNET – Rețea pentru certificarea competențelor manageriale reprezintă o rețea transnațională, co-finanțată prin Programul pentru învățare pe tot parcursul vieții (Leonardo da Vinci - Rețele), care își propune crearea unui cadru comun pentru recunoașterea și certificarea competențelor manageriale dobândite prin învățarea informală/non-formală. Acest obiectiv va fi atins prin elaborarea unei metodologii de certificare și a unor criterii pentru validarea învățării informale/non-formale, în special pentru asigurarea credibilității și recunoașterii competențelor.


Rezultatele acestui proiect vor ajuta întreprinderile să își extindă cunoștințele privind procedurile de recunoaștere și contextul legislativ din domeniu. Se dorește o implicare mai mare a managerilor în activități inovatoare, pe măsură ce întreprinderile devin mai competitive.

Parteneriatul proiectului este alcătuit din 8 organizații din 7 țări (Grecia, Italia, România, Cipru, Letonia, Polonia și Slovenia) și cuprinde toate categoriile relevante de actori în domeniu: IMM-uri, incubator de afaceri, confederație patronală, furnizor de servicii de formare profesională, institut de certificare. Aici puteți găsi mai multe informații despre partenerii proiectului.