Certificarea competențelor
Scris de Administrator
Marţi, 12 Iunie 2012 11:31

EKEPIS
Centrul Național de Certificare pentru Formare Profesională Continuă (EKEPIS) este o instituție supervizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar cu autonomie administrativă și financiară. EKEPIS este responsabil pentru: acreditarea centrelor de formare profesională și a centrelor speciale pentru integrarea socială și profesională a persoanelor cu dezabilități și foști dependenți de droguri; monitorizarea și evaluarea centrelor de formare profesională și a centrelor speciale; acreditarea formatorilor din domeniu; acreditarea furnizorilor de servicii suport; acreditarea profilurilor ocupaționale; acreditarea programelor de formare profesională continuă; acreditarea cunoștințelor, competențelor și abilităților.

CEDEFOP
Misiunea CEDEFOP este să sprijine elaborarea politicilor din domeniul formării profesionale și educației și să contribuie la implementarea acestora. Obiectivul strategic al CEDEFOP constă în consolidarea cooperării la nivel european și în sprijinirea Comisiei Europene, statelor membre și partenerilor sociali în elaborarea și implementarea unor politici care să facă mai atractivă formarea profesională și educația, pentru ca aceasta să promoveze performanța și incluziunea socială.