Badania w Europie

Partnerzy projektu CREDNET skontaktowali się z przedsiębiorcami,


menedżerami i decydentami w swoich krajach i wdrożyli kwestionariusze w celu określenia ich potrzeb w zakresie certyfikacji i akredytacji umiejętności menedżerskich.