Pierwsze spotkanie w Atenach

Pierwsze spotkanie w ramach projektu CREDNET zostało zorganizowane w Atenach, Grecja w dniach 24 i 25 listopada 2011.


W ramach tego spotkania, partnerzy projektu mieli okazję spotkać się ze sobą po raz pierwszy i zorganizować wszystkie działania projektu ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie badań w celu identyfikacji istniejącej sytuacji i potrzeb grupy docelowej.