Projekt

Projekt CREDNET zrzesza 8 partnerów z 7 krajów europejskich działających w dziedzinie akredytacji umiejętności menedżerskich. Ogólne cele projektu to poprawa uznawania umiejętności i kompetencji menadżerów nabytych w drodze nieformalnego i pozaformalnego uczenia się. Biorąc pod uwagę fakt, że zazwyczaj menedżerowie uzyskują większość swoich umiejętności w pracy i nie mają żadnych oficjalnych kwalifikacji, jest to ważna kwestia dla ich kariery, aby móc udowodnić, że posiadają te umiejętności i kwalifikacje. Zdaniem partnerstwa, najbardziej skutecznym sposobem identyfikacji tych umiejętności i kompetencji jest samoocena. Przy użyciu internetowego narzędzia oceny samego siebie, które jest proponowane przez partnerstwo, menedżerowie będą mogli łatwo zmierzyć swoje umiejętności i kompetencje i zobaczyć wyniki przez internet. To pozwoli im określić swoje braki i zmotywować się do ich rozwiązania. Ponadto projekt ma na celu stworzenie metodologii, która będzie charakterystyczna dla akredytacji umiejętności i kompetencji kierowników nabytych w drodze nieformalnej i nieformalnego uczenia się. Konkretne działania szkoleniowe będą zaprojektowane w celu zapoznania się menadżerów z narzędziem.