Program Uczenie się przez całe życie
Wpisany przez Administrator
wtorek, 12 czerwca 2012 11:30

Program Uczenie się przez całe życie
Jako flagowego program funduszy europejskich w dziedzinie edukacji i szkoleń, Lifelong Learning Programme (LLP) zachęca jednostki na wszystkich etapach ich życia do korzystania z możliwości kształcenia w całej Europie. Jest to program integrujący różne inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe. LLP jest podzielony na cztery programy sektorowe i cztery tak zwane programy "poprzeczne".