Krajowy Instytut Kształcenia Zawodowego jest instytucją publiczną założoną w 1995 roku przez rząd i współzałożycielem Izby Przemysłowo-Handlowej Słowenii oraz Izby Rzemieślniczej Słowenii. Centrum wykonuje działania w zakresie doradztwa, badań i rozwoju i jest centralnym punktem, gdzie interesy państwowe i społeczne partnerów w szkolnictwie zawodowym i technicznym zbiegają się i łączą. Centrum bada trendy rozwojowe na rynku pracy i przygotowuje profile zawodów i kompetencji opartych na standardach zawodowych, które stanowią podstawę do opracowania programów edukacyjnych kształcenia zawodowego i technicznego oraz do certyfikacji krajowych kwalifikacji zawodowych. Centrum opracowuje metodologię i przygotowuje nowoczesne, oparte na modułach programy edukacyjne w wymiarze krótkoterminowym, średnim, jak i policealnym zawodowym. Inne podstawowe działania obejmują monitorowanie oraz wprowadzanie programów edukacyjnych, ewaluację egzaminów ukończenia szkoły oraz egzaminów zawodowych, jak również rozwój nowych metodycznych i dydaktycznych koncepcji wiedzy, uczenia się i nauczania. Centrum jest także Krajowym Punktem Odniesienia dla krajowych kwalifikacji zawodowych. W ten sposób Centrum daje wgląd w krajowe ramy kwalifikacji i zgodnie z zaleceniami UE zawiera informacje istotne dla przejrzystości kwalifikacji zawodowych. Centrum współpracuje z organizacjami UE, a także jest punktem odniesienia dla CEDEFOP TT-net - europejskiej sieci nauczycieli i trenerów. Centrum aktywnie uczestniczy w projektowaniu Państwowego Systemu Kwalifikacji Zawodowych Słowenii, przedstawiciel instytucji bierze udział w grupie ekspertów w rozwoju deskryptorów ERK. Centrum stanowi również punkt krajowego ERK, jak i Europass.

Go Back