Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI) jest pozarządową, dobrowolną organizacją zrzeszającą łotewskie spółki z różnych sektorów. LCCI promuje korzystne otoczenie gospodarcze, reprezentuje interesy gospodarcze przedsiębiorstw łotewskich i oferuje usługi promocji biznesowych. Izba pozostaje w stałym dialogu z centralnymi instytucjami rządowymi i samorządami lokalnymi i bierze udział w proponowaniu ustaw w zakresie prawa handlowego. LCCI posiada 7 biur regionalnych na terenie Łotwy. LCCI ma około 850 aktywnych członków na Łotwie. LCCI ma ośrodek szkoleniowy, który zapewnia wsparcie informacyjne i szkolenia w formie kursów, seminariów i warsztatów. W okresie od 2005 do 2008 LCCI brała udział w 21 międzynarodowych projektach, związanych z mobilnością przedsiębiorców i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, doradztwem, szkoleniami i stymulacją kobiet w biznesie, komunikacją międzykulturową, tolerancją i szacunkiem wobec ludzi z różnych kultur itp.

Go Back