Baltic Bright (BB) jest ośrodkiem edukacji dorosłych i konsultingu. Został on oficjalnie zarejestrowany przez Ministerstwo Edukacji Łotwy jako instytucja edukacyjna. Celem ośrodka szkoleniowego jest poprawa umiejętności i kompetencji osób dorosłych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, promowanie możliwości zatrudnienia i integracji społecznej oraz promocja przedsiębiorczości. Najważniejsze działania obejmują organizowanie szkoleń dla osób indywidualnych i firm, rozwój wyspecjalizowanych nieformalnych programów szkoleniowych, rozwój i wdrażanie projektów ustawicznego kształcenia. Szkolenia dla osób i organizacji obejmują ogólne kursy językowe dla uczących się języka angielskiego, łotewskiego, rosyjskiego, polskiego, fińskiego, szwedzkiego, niemieckiego i innych. BB rozwija i oferuje specjalistyczne kursy dla poprawy umiejętności komunikacyjnych menedżerów i przedsiębiorców: Angielski dla studentów MBA, angielski do prezentacji, komunikacji międzykulturowej dla menedżerów i przedsiębiorców. BB był lub jest zaangażowany w projekty wielostronne Grundtviga, językowe KA2, Leonardo da Vinci i KA1-ECET. Przy wsparciu środków unijnych, BB opracowało interaktywny międzykulturowy program szkoleniowy dla przedsiębiorców oparty na TIK, który był testowany wśród grup przedsiębiorców na Łotwie i w innych krajach. BB ma mały personel administracyjny (2-3 osoby) i 15-20 nauczycieli i instruktorów. BB jest członkiem Łotewskiej Izby Handlowej i Łotewskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych.

Go Back