CNIPMMR jest konfederacją kilku pracodawców reprezentujących MŚP na poziomie krajowym, niezależnie od ich dziedziny działalności. Podstawową misją CNIPMMR jest promocja i ochrona interesów (ekonomicznych, handlowych, finansowych, prawnych i innych) MŚP w Rumunii. Od 2002 roku CNIPMMR realizuje projekty finansowane przez UE, koncentruje się na wspieraniu i rozwijaniu potrzeb MŚP. CNIPMMR był / jest koordynatorem lub partnerem w kilku projektach finansowanych przez Leonardo da Vinci, PHARE lub fundusz EFS. Wszystkie te projekty realizowane przez CNIPMMR przyczyniają się do realizowania misji, która polega na oferowaniu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw rumuńskich, takich jak informacji, szkolenia i doradztwo. CNIPMMR ma ogromne doświadczenie w realizacji projektów europejskich, a jej portfolio obejmuje ponad 35 projektów europejskich (od 2002). Doświadczenie związane z proponowanym projektem jest wynikiem kilku projektów prowadzonych do tej pory, w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego i kształcenia zasobów ludzkich w różnych dziedzinach.

Go Back