ARCA jest prywatnym konsorcjum powstałym w 2003 roku. Członkami ARCA są Uniwersytet w Palermo, Easy integrazione di Sistemi srl oraz Associazione SINTESI. Jako inkubator znajdujący się na terenie kampusu uniwersyteckiego w Palermo, ARCA zamierza być instrumentem rozwoju gospodarczego będącym w stanie zwiększyć wzrost i sukces innowacyjnych pomysłów biznesowych za pomocą strukturalnej sieci zasobów i usług. Dlatego głównym celem inkubatora jest pomoc w rozwoju firm, które są w stanie wyjść z programu wsparcia bycia i być niezależnym oraz wiarygodnym finansowo.

Dostęp do Inkubatora ARCA jest zarezerwowany dla nowych firm o profilu wysokich technologii, które obejmują zarówno grupy akademickie i zewnętrzne podmioty zainteresowane rozwijaniem relacji z uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi. Do tej pory ponad 30 innowacyjnych firm zostało dopuszczonych do ARCA i otrzymały biuro w siedzibie ARCA.

Oprócz w pełni wyposażonych pomieszczeń, ARCA oferuje także zintegrowany system usług wsparcia (takich jak wsparcie planowania strategicznego, wsparcie marketingowe, doradztwo administracyjne i podatkowe, pozyskiwanie funduszy, mentoring ...) i nowoczesne laboratoria technologiczne w dziedzinie elektroniki, grafiki, optyki, konstrukcji prototypów, ponadto oferuje  wsparcie badań projektowania produktu i wybory technik industrializacji.

Obszary zainteresowania ARCA to inkubowacjaprzedsiębiorstw rozpoczynających działalność w zakresie: eco-design i materiały przyjazne środowisku, techniki ponownego wykorzystania wody: innowacyjne systemy odsalania, energia wiatrowa, energia geotermalna, oszczędność energii i efektywność energetyczna, teledetekcja, GIS , dziedzictwo kulturowe, technologie informacyjne i narzędzia diagnostyczne, obrazowanie medyczne, biotechnologia, oprogramowanie dla usług agrotechnicznych, technologie morskie i środowiskowe, projektowanie w zakresie żeglarstwa.

Konsorcjum prowadziło w latach 2004 do 2008 roku projekt o nazwie "Centrum Badań Stosowanych i Akademicki Spin-off", finansowany przez Krajową Radę Rozwoju Gospodarczego z łącznym budżetem w wysokości 2.528.314 euro. Od 2008 do 2010 roku prowadziło projekt o nazwie "Idra - Imprese dalla Ricerca Avanzata", finansowany przez Krajową Radę Rozwoju Gospodarczego z łącznym budżetem w wysokości 3.515.000.

W ramach obu projektów, ARCA przeprowadziła następujące działania: zbieranie pomysłów biznesowych, pomoc techniczna do planu rozwoju biznesu, studium wykonalności i badania rynku i infrastruktury technologicznej, wsparcie dla start-upów (w zakresie administracji finansowej, planowania strategicznego, pozyskiwania funduszy, oceny technologii , benchmarkingu, prognozowania technologii, szkolenia z zakresu zarządzania innowacjami).

W 2009 ARCA uczestniczyła w projekcie FIXO - Działanie 4, finansowanym przez Ministerstwo Pracy, w ramach którego przeprowadzono szkolenia w zakresie akademickiego spin-off, na łączną kwotę 75.000,00.

Od 2005 ARCA jest sponsorem konkursu Start Cup Palermo na najlepszy biznesplan organizowanego przez National Innovation Prize we Włoszech.

Od stycznia 2011 ARCA jest partnerem EEN - Enterprise Europe Network, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego CIP. ARCA jest członkiem Dystryktu Mechatroniki w Sycylii grupującego ponad 150 firm.

 

Go Back