Action Synergy SA to organizacja działająca w obszarze ICT i R&D, oferująca szkolenia i oparte na wiedzy aplikacje, która aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii edukacyjnych, metod szkoleniowych i rozwoju szkoleń e-learning. Action Synergy SA dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i koordynacji projektów europejskich. Obecnie koordynuje sześć projektów w ramach Lifelong Learning Programme. Od swojego powstania w 1987 roku organizacja uczestniczyła w znacznej liczbie unijnych projektów edukacyjnych, takich jak COMETT, Petra, Socrates, Leonardo da Vinci, Article 6, ADAPT, Tempus, PHARE,-Distance learning. Kluczowe obszary specjalizacji Action Synergy SA obejmują: opracowanie metodologii nauczania, rozwój technologii edukacyjnych, rozwój kursów i modułów wykorzystujących innowacyjne metody takie jak: otwarta / elastyczna metodologia, e-learning, analiza potrzeb edukacyjnych, opracowanie profili zawodowych i list umiejętności i kompetencji, rozwój synergii na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Go Back