Przegląd rezultatów
Wpisany przez Administrator
wtorek, 12 czerwca 2012 10:50

Przegląd rezultatów

Raport porównawczy na stanu w obszarze walidacji kompetencji zarządczych:

Analiza porównawcza stanu techniki w zakresie potwierdzania umiejętności menedżerskich w Grecji, na Cyprze, we Włoszech, w Słowenii, Polsce, na Łotwie i w Rumunii

Protokół perspektyw i trendów:

Podsumowanie perspektyw i tendencji w zakresie stosowania i doskonalenia europejskich modeli certyfikacji dla kompetencji menedżerskich.

Portal najlepszych praktyk:

Portal, na którym prezentowane są najlepsze praktyki w zakresie akredytacji i certyfikacji kompetencji menadżerskich...

Metodologia akredytacji kompetencji menedżerskich:

Ramy metodologiczne dotyczące akredytacji umiejętności nabytych w drodze szkolenia nieformalnego i pozaformalnego.

Zawartość szkolenia

Narzędzie online do samooceny umiejętności i kwalifikacji

Zawartość szkolenia:

Materiał w formie e-learning do szkolenia menedżerów w metodologii.

Poprawiony: wtorek, 30 lipca 2013 08:51