Wpływ długoterminowy
Wpisany przez Administrator

Długoterminowe grupy docelowe projektu są w większości tożsame z krótkoterminowymi grupami docelowymi: menadżerowie i stowarzyszenia menadżerów. Jednym z głównym sposobów na dotarcie do tych grup docelowych jest użycie sieci zainteresowanych osób. Poprzez te sieci, partnerzy będą informować swoje grupy docelowe o rezultatach projektu. Standardowe kanały rozpowszechniania, które są wykorzystywane w codziennej praktyce rozpowszechniania organizacji partnerskich, takie jak biuletyny, sesje informacyjne, otwarte imprezy itp. będą wykorzystywane do rozpowszechniania informacji związanych z projektem do długoterminowych grup docelowych. Ponadto, istnieje wyraźne zobowiązanie, że główne zasoby informacyjne w ramach projektu (np. strona internetowa i wszystkie narzędzia internetowe, które będą zintegrowane z nią) nadal będą funkcjonować po zakończeniu realizacji projektu. Ponadto, w celu dotarcia do większej liczby członków głównych grup docelowych, ale także decydentów politycznych i przedsiębiorstw, wykorzystane będą darmowe sposoby upowszechniania jak face-to-face lub narzędzia Web 2.0 (Facebook, Twitter, sieci społeczne, sieci edukacyjne itp.). W celu dotarcia do większej liczby organizacji, będą organizowane sesje face-to-face. Sieć zainteresowanych stron, która zostanie opracowana w ramach projektu będzie służyć również jako ważny kanał rozpowszechniania. W dłuższej perspektywie, organizacje partnerskie będą organizować konferencje, seminaria itp., które będą zbierać kluczowych graczy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w celu rozpowszechniania wyników projektu. Konsorcjum będzie również nawiązywać kontakty z organizacjami realizującymi podobne projekty. Strona internetowa projektu będzie powiązana z głównymi portalami branżowymi w celu zwiększenia widoczności w wyszukiwarkach (która zależy od liczby powiązań, które istnieją z jedną konkretną strony internetowej) i przyciągnięcia odwiedzających.