Wpływ krótkoterminowy
Głównymi grupami docelowymi projektu są menedżerowie, ale także stowarzyszenia menadżerów, stowarzyszenia MŚP, stowarzyszenia przedsiębiorstw, itp...

czytaj więcej

        

Wpływ długoterminowy
Długoterminowymi grupami docelowymi projektu są przede wszystkim te same podmioty, które są krótkoterminowymi grupami docelowymi: menadżerowie i stowarzyszenia menadżerów. Jednym z głównym sposobem na dotarcie do tych grup docelowych...

czytaj więcej