Rezultaty badania

W odpowiedzi na badania desk research i terenowe przeprowadzone w 2009 roku w kilku krajach UE (Włochy, Grecja, Hiszpania i Rumunia), istnieją szczególne potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji menadżerskich:

• większość MŚP wykazuje wyższy poziom internacjonalizacji, więc menedżerowie powinni rozwijać umiejętności potrzebne do poprawy międzynarodowego wymiaru działalności firmy

• menedżerowie uważają się tylko za częściowo zaangażowanych w działalność innowacyjną

• istnieje potrzeba wzmocnienia własnych umiejętności organizacyjnych i  komunikacyjnych i testowania innowacyjnych metod szkoleniowych

• Menedżerowie muszą rozwinąć odpowiednie umiejętności dla przedsiębiorczości poprzez kształcenie ustawiczne, ponieważ wiedza i umiejętności muszą być stale aktualizowane, przedsiębiorstwa muszą stworzyć zdolność do ciągłej innowacji i muszą potrafić szybko reagować na zmiany i zwiększać swoją elastycznosc

• model kompetencji był jak dotąd bardziej zorientowany na przedsiębiorczość, a nie zarządzanie: kierownictwo i relacje reprezentują charakterystyczne cechy postępowania menadżerów i są istotne dla konkurencyjnego działania
Źródło: "Raport Europejska: międzynarodowy benchmarking i dostosowanie modelu zarządzania do lokalnych ustawień, projekt EMME 2009"
 
Ogólnie mówiąc, europejscy menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw nie polegają tak bardzo na szkoleniu dla ich sukcesu zawodowego i poprawienia ich funkcji kierowniczych, ale wolą postawić na umiejętności rozwinięte poprzez praktyczne doświadczenia. Jest jeszcze problem formalnego uznania tych umiejętności nabytych w sposób nieformalny lub naukę od rówieśników, co jest naprawdę wyzwaniem, gdy myślimy o europejskiej mobilności menedżerów.

W rzeczywistości istnieją różne sytuacje w różnych krajach UE, w niektórych z nich (np. Dania, Holandia) procedury weryfikacji wcześniejszej nauki mają za zadanie rozpoznać i zakwalifikować wcześniejszą edukację pozaformalną i nieformalna, jak również doświadczenie w zawodzie.

W innych państwach członkowskich, proces ten jest na bardzo wczesnym etapie, zwłaszcza że dotyczy oceny kompetencji na poziomie krajowej lub regionalnej administracji i ustanowienia ram kwalifikacji zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Sektor prywatny i firmy mogą odgrywać ważną rolę w walidacji nieformalnego uczenia się, szczególnie w aspekcie wiarygodności i uznania ustalonych kompetencji ; Procedury te są zazwyczaj wdrażane w edukacji, a nie są wykorzystywane przez pracodawców i pracowników do poradnictwa zawodowego i rozwoju osobistego. Strukturalne podejście do relacji z firmami z pewnością pomoże rozszerzyć możliwości stosowania procedur uznawania i rozwój ram legislacyjnych w tym temacie.

Nie znaczący krok naprzód poczyniono w zakresie zatwierdzenia wcześniejszej nauki i doświadczenia zawodowego dla menedżerów, zwłaszcza MŚP. W rzeczywistości niektóre duże firmy posiadają wzorce badania i uznawania kompetencji menadżerskich, ale nie jest to powszechne w sektorze MŚP.