Ogólne ramy
Wpisany przez Administrator

Projekt dostosowuje się do procesu Bruges-Copenaghen, rozważa wspólne ramy dla przejrzystości kompetencji i kwalifikacji, zestaw wspólnych zasad, aby sprawdzić poprawność edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w celu zapewnienia większej zgodności między podejściami poszczególnych państw członkowskich na różnych poziomach i ustawicznego kształcenia narzędzia wytyczne, tak aby obywatele mogli korzystać z lepszego dostępu do kształcenia ustawicznego.

Państwa Europy coraz bardziej podkreślają konieczność uwzględnienia pełnego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji danej osoby - nie tylko tych uzyskanych w szkołach, na uniwersytetach lub innych oficjalnych instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych.

W komunikacie UE zatytułowanym "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie (2006)", jest również zaznaczone, że kompetencje przedsiębiorczości i zarządzania rozwija się zarówno w sposób formalny i nieformalny  i narzędzi do uznawania i zatwierdzania umiejętności związanych z przedsiębiorczością nabyte w edukacji pozaformalnej powinny być dalej rozwijane.