Europejska wartość dodana

Znaczenie europejskiej sieci w kwestii uznawania i certyfikacji kompetencji kierowniczych menedżerów MŚP  zależy przede wszystkim od różnego stopnia zaawansowania procesu walidacji nieformalnych wyników kształcenia w różnych krajach UE i możliwości aktywacji owocnego przepływu informacji i wiedzy w całej Europie.

Sieć może wspierać współpracę pomiędzy podmiotami kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi, partnerami społecznymi i organizacjami szkoleniowymi na poziomie sektorowym, wykorzystując wiedzę i innowacyjne podejście i pozwala na przewidywanie trendów i umiejętności w tej dziedzinie.

Sieć dąży nie tylko do wykonywania jej szczegółowego programu prac, ale również stworzenia podstawy, aby kontynuować działania także po zakończeniu okresu finansowanego przez UE, ze względu na instytucjonalną rolę większości partnerów oraz do ich główny obszar zainteresowania.

Skupiając się na bieżąco na rozszerzeniu grupy docelowej rozszerzonym dyskusji na temat kultury zarządzania, które będą prowadzone w ramach sieci, partnerzy obiecali tworzyć Europejskie Obserwatorium dla Rozwoju Szkoleń dla Menadżerów.

Europejski wymiar działania sieci uwzględnia również stymulowanie stowarzyszeń reprezentantów i głównych działaczy systemu szkolenia menadżerów na rzecz promowania szkoleń, które mogłyby wzmocnić europejskie MŚP poprzez wprowadzenie modeli organizacyjnych mogących skutecznie reagować na zapotrzebowanie na kompetencje menadżerskie. Europejski wymiar powinien również wzmacniać zdolności interwencji u politycznych decydentów.

Dzięki analizie porównawczej i ocenie wpływów terytorialnych na style zarządzania możliwe będzie usprawnienie procesu walidacji kompetencji menadżerskich.

Zaangażowanie związków menadżerów i stowarzyszeń menadżerów na poziomie krajowym i regionalnym pozwoli zwiększyć liczbę testów samooceny do certyfikacji kompetencji menadżerskich.