Cele

Ogólne cele projektu to poprawa uznawania umiejętności i kompetencji menadżerów nabytych w drodze nieformalnego i pozaformalnego uczenia się. Biorąc pod uwagę fakt, że zazwyczaj menedżerowie uzyskują większość swoich umiejętności w ramach pracy i nie mają żadnych oficjalnych kwalifikacji, które mogą je potwierdzić, jest to ważna kwestia dla ich kariery, aby móc udowodnić, że je posiadają. Zdaniem partnerstwa, najbardziej skutecznym sposobem identyfikacji tych umiejętności i kompetencji jest samoocena. Przy użyciu internetowego narzędzia oceny samego siebie, które jest proponowany przez partnerstwo, menedżerowie będą mogli łatwo zmierzyć swoje umiejętności i kompetencje, aby zobaczyć wyniki przez internet. To pozwoli im określić swoje braki i być zmotywowanym do ich rozwiązania. Ponadto projekt ma na celu stworzenie metodologii, która będą charakterystyczna dla akredytacji umiejętności i kompetencji menadżerów nabytych w drodze nieformalnego i pozaformalnego uczenia się. Konkretne działania szkoleniowe będą zaprojektowane w celu zapoznania się menadżerów z narzędziem.