Akredytacja umiejętności
Wpisany przez Administrator
wtorek, 12 czerwca 2012 11:31

EKEPIS
Krajowe Centrum Akredytacji Ustawicznego Kształcenia Zawodowego (EKEPIS) jest organem statutowym nadzorowanym przez Ministra Pracy i Ochrony Społecznej z autonomią administracyjną i finansową. EKEPIS jest odpowiedzialny za następujące działania: Akredytacja Zawodowych Ośrodków Szkoleniowych i Specjalnych Ośrodków dla integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  , monitoring i ewaluacja Akredytowanych Ośrodków Szkoleniowych Zawodowych i Centrów Specjalnych, Akredytacja trenerów Ustawicznego Kształcenia Zawodowego , akredytacja dostawców pomocy technicznej, akredytacji profili stanowisk, akredytacja programów szkoleniowych kształcenia ustawicznego, akredytacja wiedzy, umiejętności i kompetencji

CEDEFOP
Misją Cedefop jest wspieranie rozwoju polityk europejskich VET i przyczynianie się do ich realizacji. Strategicznym celem Cedefop jest "wzmocnienie współpracy europejskiej i wspieranie Komisji Europejskiej, państw członkowskich i partnerów społecznych w tworzeniu i wdrażaniu polityk dla atrakcyjnej VET, która promuje doskonałość i integrację społeczną.