slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Rezultaty i efekty projektu

Raport porównawczy na stanu w obszarze walidacji kompetencji zarządczych: Analiza porównawcza stanu techniki w zakresie potwierdzania umiejętności menedżerskich w Grecji, na Cyprze, we Włoszech, w Słowenii, Polsce, na Łotwie i w Rumunii

Protokół perspektyw i trendów: Podsumowanie perspektyw i tendencji w zakresie stosowania i doskonalenia europejskich modeli certyfikacji dla kompetencji menedżerskich.

Portal najlepszych praktyk: Portal, na którym prezentowane są najlepsze praktyki w zakresie akredytacji i certyfikacji kompetencji menadżerskich.

Metodologia akredytacji kompetencji menedżerskich: Ramy metodologiczne dotyczące akredytacji umiejętności nabytych w drodze szkolenia nieformalnego i pozaformalnego.

Narzędzie samooceny: Narzędzie online do samooceny umiejętności i kwalifikacji

Zawartość szkolenia: Materiał w formie e-learning do szkolenia menedżerów w metodologii.