Results

Pārskats par rezultātiem

Salīdzinošs ziņojums par jaunākajiem sasniegumiem vadības iemaņu atzīšanas nozarē:

salīdzinoša analīze par jaunākajiem sasniegumiem vadības iemaņu atzīšanas nozarē  Grieķijā, Kiprā, Itālijā, Slovēnijā, Polijā, Latvijā un Rumānijā.

Informācija par perspektīvām un tendencēm:

Informācija par Eiropas sertifikācijas modeļiem vadības kompetenču jomā: to pielietošana, uzlabojumi, paredzamās izmaiņas.

Labākās prakses tiešsaistes portāls:

Interneta portāls, kurā paredzēts augšupielādēt apkopotos labākās prakses piemērus vadības kompetenču akreditācijas un sertifikācijas jomā.

Metodika  vadītāju kompetenču akreditācijai:

metodiskais ietvars formālās un neformālās  izglītības ceļā iegūto prasmju akreditācijai.

Pašnovērtējuma instruments:

Tiešsaistes instruments prasmju un kompetenču pašnovērtēšanai.

Apmācību priekšmeta saturs:

E-apmācību saturs, kas vadītājiem dod iespēju apgūt metodiku.